• Home
  • /
  • Archive by category:
  • อบรม/สัมมนา

นวัตกรรมพลังงาน

โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดโดยก […]

การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things

ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ได้เข้าอบรม โครงการอบรมระยะสั้น ในห […]

อบรมคูปองครู2561 ระบบสมองกลฝังตัว

ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบ […]

อบรมและรับมอบบอร์ด KidBright โครงการ Coding at School Project

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่ […]

Internet of Things การสร้างระบบ IoT บน Raspber Pi

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things การสร้างระ […]

ก.วิทย์ฯ ผลักดัน “Makers Nation” เปิดโครงการ KidBright และ Fab Lab

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนรัต […]