การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things

ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ได้เข้าอบรม โครงการอบรมระยะสั้น ในห […]

อบรมคูปองครู2561 ระบบสมองกลฝังตัว

ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบ […]