• Home
  • /
  • กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรียน ชาย หญิง เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรียน ชาย หญิง เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรียน ชาย หญิง เข้าเป็น (อส.) หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 #เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2561 ที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน แขวง สามแสนใน เขต พญาไท กทม. ในวันและเวลาทำการ

อ่านเพิ่มเติม>>>

Facebook Comments

Leave Your Comment Here