• Home
  • /
  • เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

Line Tracking Robot Contest 2018

เริ่มส่งสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561

โครงการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ 2018_กติกา_ใบสมัคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2561

Facebook Comments